Hotline: 0944235888

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng
Bằng cách truy cập và sử dụng trang website này (“www.temhoanggia.vn “) bạn được coi là chấp nhận các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật cho việc sử dụng trang web này.

Sử dụng
“Tem Hoàng Gia” cho phép bạn xem các tài liệu tại trang web này chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như trao bằng estoppels, ý nghĩa hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hay quyền bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của Tem Hoang Gia hoặc bất kỳ bên thứ ba. Trang web này và nội dung của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc phân phối bằng bất kỳ hoặc theo cách thức, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Tem Hoàng Gia.

 

Nội dung từ chối
Công ty chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm các thông tin chính xác, hoàn chỉnh và hiện tại (kể từ ngày đăng) trên trang web này, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Hơn nữa, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Công ty chúng tôi thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì thế tại thời điểm bạn thấy nội dung trên trang website đã là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh thông tin trước khi dựa vào nội dung đó bằng cách liên hệ với chúng tôi. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hạn chế quy định hoặc khác và không có sẵn trong tất cả các khu vực pháp lý.

Địa điểm
Tem Hoàng Gia có địa chỉ liên hệ số 8/86 ngõ 177 phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam và bạn đồng ý rằng các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng và sử dụng của bạn trên trang web này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam mà không cần tham chiếu đến sự lựa chọn của các quy định pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, hành động hay pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này sẽ được đưa vào các tòa án có thẩm quyền thành phố Hà nội, Việt Nam, không phân biệt nơi trên thế giới bạn đang sống, hoặc từ các nơi trên thế giới mà bạn viếng thăm trang web này.

Trách nhiệm người sử dụng
Việc truy cập và sử dụng trang web này và nội dung các tài liệu này là nguy cơ của người dùng. Tem Hoàng Gia CÙNG CÁC NHÂN VIÊN THAM GIA SÁNG TẠO, SẢN XUẤT TRANG WEB và PHẦN MỀM HAY GIAO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP HOẶC PHẠT HAY BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO (NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI) PHÁT SINH TỪ TRUY CẬP SỬ DỤNG, HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HAY MỌI TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ LỖI HAY THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG. Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Tem Hoàng Gia có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Tem Hoàng Gia sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

0986.973.066

Liên hệ với TemHoangGia
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay